Straipsnių sąrašas

 Šaltiniai ir literatūra

1. A.Boniecki „Herbarz polski , 1908, W-wa, T.12.l.28       S.Uruski.Rodzina. Herbarz szlachty polskiej,W-wa, 1910,T.VII,l.353
2.  J.P. Dworzecki-Bohdanowicz.Herbarz litewski,~1834, rankraštis- LVIA,F.391,Ap.9,B.2782
3.   Nowy Boniecki. Herbarz polski. Edycja dr.M.J.Minakowskiego(elektroninė versija)
4. Lietuvos valstybės istorijos archyvas-toliau-LVIA, F.789 (Revizijos Komisija),Ap.1,B.479,l.85-88.
     LVIA,F.515,Ap.15,B.468,L.146, 1816 m.
     LVIA,F.708,Ap.2,B.2157,L.211v-212, 1834 m.
5. LVIA,F.391(Vilniaus ir Kauno gubernijų bajorų deputacijos ir bajorvedžiai),Ap.6,B.11, 1799m.-
   Kownackie.
6. LVIA,F.669 (Žemaičių vyskupystės konsistorija),Ap.2,B.227,B.230, B.231,281-1821m.-1850m.   Kaunatavos Rkb. vizitacijos.
7. Lietuvos Mokslų Akademijos Bibliotekos Rankrasčių skyrius toliau- MAB RS,F.35(Kaunatavos dvaro archyvas),B.11, L.3.
8. Ten pat, l.44
9. Ten pat, B.11, L.70; B.16,l.73;  B.11, L.62.
10. Ten pat,B.31,L.16; B.41,L.11
11. L.Jucevičius.Mokyti žemaičiai, V, 1975,L.81
12. MAB RS, F.35,B.31.
13 .Ten pat,B.31,L.50
14. Ten pat, B.31,L.16.
15. Ten pat,B.57,l.7; B.41,L.1-3
16. Ten pat, B.57,L.3.
     Vilniaus Dailės kademija, Sandra Stonytė. Švėkšnos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčios liturginės tekstilės  rinkinys: atvejo studija,Vilnius, 2014.
17. Ten pat, B.57,L.1-15.
18. LVIA,F.1282 (Dokumentų kolekcija),Ap.1,B.11040, L.10-17.
19. LVIA,F.669,Ap.2,B.227,L.481-482.
20. LVIA,F,1475(Kaunatavos Rk.bažnyčios archyvas).B.6,L.66.
21. LVIA,F.1474 (Luokės Rkb.archyvas) Ap.1,B.18,L.49.-Antano Golkevičiaus ir Karolinos Gužauskaitės
     santuokos metrika, 1823 m.
     F.1485(Upynos Rk.bažnyčios archyvas)Ap.1,B.,Ap.1,B.5, 1835m.įrašas 36.
22. J. Sklodowski.Cmętarze Žmudzi, 2013,Min.Kult.i dziedzictwa narodowej,L...
23. Polski slownik geograficzny i innych krajow slowianskich,W-wa,1886, T.IV, l.521.
24. LVIA,F.669,Ap.2, B.231, l.16-17.
25. LVIA,F,525(Valstybės turtų valdyba),Ap.6,B.213, L.329v.
26.LVIA,F.526(Vilniaus ir Kauno gubernijų Valstybinė braižykla),Ap.8, Byla 7359; F.525,Ap.6,B.213-Kaunatavos dvaro konfiskacijos ir valdymo dokumentai.(1868-1874m.)
27. LVIA, F.526,Ap.8,B.2087-1901m.Kaunatavos planas.
28.LVIA,F.525,Ap.1,B.915-dvaro konfiskacijos ir tvarkymo medžiaga, 1846-1868m.

all jackpotcity casino user reviews and ratings

Užsakyti genealoginį medį

Bubalų ir Duobų bei Šarkanų ir Mazgeikų giminių palikuonių genealogijos medžiai (1730-2012) Bajorų Rosenų genealoginis medis,
herbas Rožė (Poraj) su trimis rožėmis,
18 a. pr. 2013 m.
Bajorų Chomentauskų giminės palikuonių genealogijos schema (16 a. 2013 m.). Antano genealogionis medis ir schema Šukevičių giminės medis. Sudarė Emanuelis Markauskas
Šviesiame fone. Tamsiame fone

metrika daktaras Mizutavicius Vladislovas chodakovskis pavz
Oginskio krikšto metrika Daktaro santuokos įrašas Iš 1921 m. Tytuvėnu RKB mirties įrašų registravimo knygos ...žmogaus degradacijos ir ligos istorija Antano Chodakausko ir Marcijonos Pilsudskytės santuokos įrašas, 1812 m. XIXa. pradžios krikšto metrikinis įrašas

f t g

Svetainės autorius © logo
2004-2021 m. Visos teisės saugomos.


Genealoginiai tyrimai ir paslaugos
2001-2021 m. Visos teisės saugomos.


Paieška

Copyright © 2021 www.archeonas.lt - Design by top10binaryoptions.net