Straipsnių sąrašas

2. Dvaro rūmų projekto autoriaus klausimas.

Prof. A. Budreikos, S. Lorenc‘as straipsniuose ir kitoje populiarioje literatūroje apie architektą L.Stuoką Gucevičių rašoma, kad Arnionių dvaro rūmai bei kiti pastatai - svirnas, arklidės buvo pastatyti pagal jo projektą pačioje XVIII a. pabaigoje ar net 1800 m.

L. Stuokai priskiriamų pastatų, ypač statytų provincijoje, identifikavimas vis dar tęsiasi. Kai kurių dvarų rūmų autorystę bandyta nustatyti pagal architekto kūrybai būdingą architektūrinę stilistiką, užuominas istoriniuose šaltiniuose, amžininkų atsiminimus, lenkų leidinių duomenis. Tačiau iki šiol nėra patikimai ir dokumentuotai identifikuotas beveik nė vienas jam priskiriamas provincijoje statytų dvaro rūmų projektas. Tad, L. Gucevičiaus vaidmens Lietuvos architektūroje negalima suabsoliutinti. Labiau priimtina versija, kad Arnionių dvaro rūmų autoriumi galėjo būti Martynas Knakfusas (beje, XVIII a.pabaigoje - XIX a. pradžioje daug statęs įvairiose Lietuvos dalyse turtingiems dvarininkams) ar kuris nors Vilniaus architektūros mokyklos auklėtinis.

dvarasArnionių dvaro sodybos pastatų stilistika ir proporcijos, o taip pat dvaro sodybos griežtai klasicistinis planas turi nemažai panašumų su L. Stuokos Gucevičiaus projektuotų Verkių dvaro rūmų architektūra.
Čiobiškio dvaro rūmų statytų 1794 m. Juozapo Chrizostomo Pilsudskio, proporcijos ir architektūrinės detalės taipogi artimos tam, ką matome 1848 m. Arnionių dvaro rūmų piešinyje. Tačiau šie bruožai yra būdingi net vien tik L. Stuokai Gucevičiui , bet aplamai visam Lietuvos ankstyvajam klasicizmui, o taip pat ir Vilniaus meno mokyklos architektų M. Šulco, M. Knakfuso, K. Šildhauzo, L. Bortkevičiaus, A. Kosakausko kūrybai.

 

Tačiau tai, kad projekto autorius nėra nustatytas, nė kiek nemenkina Arnionių dvaro rūmų istorinės architektūrinės vertės.

Arnionių dvaro rūmų projekto autorystės klausimą padėtų išspęsti Kostrovickių šeimos archyvo dokumentai. Arnionių dvaro archyvas XX a. pradžioje buvo patekęs į Vilniaus mokslo mylėtojų draugiją, iš ten - į valstybės istorijos archyvą. Šiuo metu ten yra tik jo nedidelė dalis, daugiausiai - dokumentai, liečiantys XIX a. Tačiau mums aktuali XVIII a. pabaigos – XIXa. pradžios medžiaga, deja, yra dingusi ir iki šiol nerasta. Todėl L.Stuokos Gucevičiaus santykis su Arnionių dvaro ansamblio projektu iki šiol tebelieka atviras.

all jackpotcity casino user reviews and ratings

Užsakyti genealoginį medį

Bubalų ir Duobų bei Šarkanų ir Mazgeikų giminių palikuonių genealogijos medžiai (1730-2012) Bajorų Rosenų genealoginis medis,
herbas Rožė (Poraj) su trimis rožėmis,
18 a. pr. 2013 m.
Bajorų Chomentauskų giminės palikuonių genealogijos schema (16 a. 2013 m.). Antano genealogionis medis ir schema Šukevičių giminės medis. Sudarė Emanuelis Markauskas
Šviesiame fone. Tamsiame fone

metrika daktaras Mizutavicius Vladislovas chodakovskis pavz
Oginskio krikšto metrika Daktaro santuokos įrašas Iš 1921 m. Tytuvėnu RKB mirties įrašų registravimo knygos ...žmogaus degradacijos ir ligos istorija Antano Chodakausko ir Marcijonos Pilsudskytės santuokos įrašas, 1812 m. XIXa. pradžios krikšto metrikinis įrašas

f t g

Svetainės autorius © logo
2004-2021 m. Visos teisės saugomos.


Genealoginiai tyrimai ir paslaugos
2001-2021 m. Visos teisės saugomos.


Paieška

Copyright © 2021 www.archeonas.lt - Design by top10binaryoptions.net