Straipsnių sąrašas

4. Dvaro ūkio smukimas 1859-1930 m.

 Mykolas Kostrovickis mirė 1821 m. Prieš tai ilgai sirgo, daug laiko praleisdamas Vakarų Europos kurortuose.

Arnionis su kaimais ir miškais bei Pabradės, Joniškio, Ivoniškių, Stirnių ir kitais palivarkais bei dvarelį Vilniuje prie Žaliojo tilto paveldėjo jo sūnūs Dysnos karužai Kajetonas ir Adomas Kostrovickiai. Kajetonas mirė 1837 m. Arnionis palikdamas sūnums Aleksandrui ir Mykolui. Abu jie buvo aktyvūs 1831m. sukilimo dalyviai, tardomi, bet suėmimo išvengė. Adomas Kostrovickis vėliau visai nusišalino nuo Arnionių valdymo ir daugiau rūpinosi Doroškovičių dvaru. Jo vaikai po 1863 m. sukilimo buvo ištemti, sūnus Mykolas dar anksčiau pasitraukė į užsienį. Gyveno Sankt.Peterburge, Vienoje, Romoje, Šveicarijoje. G. Apolinero kūrybos ir biografijos tyrinėtojai vis dar tebenarplioja versiją, kad viena iš jo dukterų galėjo būti įžymaus prancūzų poeto Gijomo Apolinaro (Guillaume Apollinaire), kurio tikroji pavardė Kostrovickis, motina. Yra tiksliai žinoma, kad žymusis poetas buvo nesantuokinis Angelikos Kostrovickos sūnus, gimęs Romoje 1880m., o pačios Angelikos tėvas buvo Mykolas Kostrovickis iš Lietuvos.

apolinar

schema

Brolių Kostrovickų šeimininkavimo laikotarpiu Arnionių dvarui priklausė dalis Pabradės miestelio ir Vladislavovo, Uždvario, Mikulino, Matakiemių, Pabradės (prie Žeimenos), Baranovo palivarkai ir kaimai - Arnionys, Spenglas, Užusieniai, Skardžiai, Grybėnai, Pavandenė, Novosiolkos, Medeikiai, Vidugiris, Giriniai, Ažupravalis, Giraitė, Padubingė, kelios sodybos Pabradėje, Mečiankoje, Trakinėje, Trabučiuose, ir kt. Per dvaro žemes tekėjo sielių plukdymui tinkamos Žeimenos ir Dubingos upės. Dvarui priklausė net 32 ežerai, didžiausi: Arinas, Spengla, Žiaugedas, Laumena, Elniaragis, Ešerinis, Rėdžia, Vyriogala, Lydekis, Karosiukas ir kt. bei didžiuliai spygliuočių miškai, kuriuose buvo intensyviai medžiojama, o miškas kertamas ir upėmis plukdomas į Vilnių. Tam tikslu miškuose buvo kuriami ir kaimai (rusiškai - uroczyszcze). Centrinio Arnionių dvaro žemės apėmė 399 dešimtinių (į šį skaičių neįeina kitų visam Kostrovickių dvarų masyvui priklausančių palivarkų, dvarelių ir kaimų žemės).

Dvaro sodyboje stovėjo net 20 pastatų. Netoli rūmų driekėsi didelis sodas, kuriame augo apie 500 vaismedžių. Jis buvo nuomojamas už 100 rublių į metus. Kelios karčemos, viena prie kelio iš Vilniaus į Pabradę mūrinė. Kitos Trakinėje bei Padubingėje - medinės.
Dvaro teritorijoje veikė vandens malūnas ir kitas jaučiais sukamas malūnas dvaro reikmėms. Prie malūno buvo lentpjūvė, o taip pat medinis senas bravoras, veikiantis tris dienas per savaitę. Išvaroma iki 1000 kibirų degtinės per metus, kuri buvo parduodama dvaro karčemose Pabradėje, Šakališkėje, Padubingyje bei Trakinėje, pajamos iš to sudarė ženklią dvarininkų piniginių įplaukų dalį.

Buvo kultivuojama 9-laukė žemdirbystė, daug žemių nuomojo bajorai. Dvaro ūkio pagrindas - valstiečių lažinis darbas.
Dvaro teritorija buvo gana lygi, žemė vidutinės kokybės - juodžemis maišytas su priemoliu.
Dvaro tvenkinys, šalia kurio stovėjo lentpjūvė ir malūnas, buvo žuvingas. Iš jo nuomos savininkai gaudavo net 250 sidabro rublių pajamų į metus.

Nežinia, kokie likimo vingiai sumenkino dvaro ekonomiką. Iki 1859m. dvarą per statytinius ekonomus, valdė Aleksandras Kostrovickis, visą energiją ir lėšas nukreipęs į žmonos Onos Hornovskos kraitinio Riešės dvaro ūkio vystymą.

1858 m. rugsėjo 13d. Arnionis pirko Trakų Vokės savininkas Jonas Vytautas Emanuelis Juozapas Tiškevičius (1831-1892). Tačiau prasidėjęs 1863 m. sukilimas ir po jo sekusios represijos, žemių sekvestrai, dar labiau nusmukdė Arnionių dvaro ūkį. 1865 m. Arnionis perėmė valstybės iždas. Nustatytam metinių baudų išieškojimui buvo paskirtas ankstesnis dvaro ekonomas Julijonas Godlevskis Apgyvendinta žandarų komanda. Valdininkai pamažu eikvojo dvaro turtą, pardavinėjo gyvulius. 1864 m.neatsargiai uždegus krosnį dvaro sodininkui, kilo gaisras, sudegė oranžerija su 300 ananasų medelių, malūnas ir lentpjūvė.

tiskeviciai
Ilgainiui J.V.Tiškevičiui pavyko susigrąžinti ir Trakų Vokės, ir Arnionių dvarus. Amžininkų atsiminimuose (I.Korwin -Milevskis) rašoma, kad tai daugiau jo jaunos žmonos garsios to meto Vilniaus gražuolės Izabelės Tiškevičienės nuopelnas. Tuo metu, kai visi Lietuvos didikai ir bajorai, išgąsdinti Vilniaus generalgubernatoriaus M.Muravjovo politikos Lietuvoje, atvirai ignoravo į Lietuvą atsiųstus rusų valdininkus ir vengė dalyvauti Vilniaus visuomeniniame gyvenime ir salonuose, I.Tiškevičienė, matyt, apsukraus vyro paraginta, susidraugavo į M.Muravjovo vietą paskirto liberalesnių pažiūrų Vilniaus gubernatoriaus I.Potapovo žmona Jekaterina, kilusia iš kunigaikščių Obolenskių giminės.
Aktyviai prisidėjo prie gubernatorienės pradėtos labdaros veiklos, lankydavosi rusių ponių organizuojamuose vakarėliuose ir nusipelnė net pačio gubernatoriaus palankumo. Todėl vyrui buvo grąžinti beveik visi sekvestruoti dvarai ir net patvirtintas grafo titulas.

Arnionys buvo atiduoti nuomai, nemažai dvaro žemių išparduota. Pačioje XIX a. pabaigoje vienas iš dvaro nuomininkų Girdvainis pradėjo čia vystyti žuvininkystę, išplėstas didžiulis tvenkinių ūkis, veikęs čia net ir po II pasaulinio karo.1903 m. mirus Jonui Juozapui Tiškevičiui, Arnionis paveldėjo žmona Elžbieta ir keturi vaikai, kiekvienas po 1/7 dalį.(7).

all jackpotcity casino user reviews and ratings

Užsakyti genealoginį medį

Bubalų ir Duobų bei Šarkanų ir Mazgeikų giminių palikuonių genealogijos medžiai (1730-2012) Bajorų Rosenų genealoginis medis,
herbas Rožė (Poraj) su trimis rožėmis,
18 a. pr. 2013 m.
Bajorų Chomentauskų giminės palikuonių genealogijos schema (16 a. 2013 m.). Antano genealogionis medis ir schema Šukevičių giminės medis. Sudarė Emanuelis Markauskas
Šviesiame fone. Tamsiame fone

metrika daktaras Mizutavicius Vladislovas chodakovskis pavz
Oginskio krikšto metrika Daktaro santuokos įrašas Iš 1921 m. Tytuvėnu RKB mirties įrašų registravimo knygos ...žmogaus degradacijos ir ligos istorija Antano Chodakausko ir Marcijonos Pilsudskytės santuokos įrašas, 1812 m. XIXa. pradžios krikšto metrikinis įrašas

f t g

Svetainės autorius © logo
2004-2021 m. Visos teisės saugomos.


Genealoginiai tyrimai ir paslaugos
2001-2021 m. Visos teisės saugomos.


Paieška

Copyright © 2021 www.archeonas.lt - Design by top10binaryoptions.net