Zakres dzialalnosci obejmuje m.in.:

Sigita
  • Wspomagamy ustalic rodowody;
  • Wykonujemy kopie archiwaliow i schematy genealogiczne;
  • Ustalamy i opisujemy herby rodzinne;
  • Wykonujemy kwerendy  archiwalne  zabytkowych budowli i dworow w granicach obecnej Litwy;
  • Poszukujemy krewnych;
  •  Kwerenda dokumentacji w archiwach państwowych, bibliotekach, zbiorach źródeł pisanych   i muzeach;
  •  Inne badania historyczne;
  • Licenzjowany dostęp do osobowych  rejestrow  panstwowych RL.
20110406 4

 

Możliwość wykonania emailu gratis


Tinklapio istorija

VilniusPilis neregeta