1. Ką mums duoda šeimos šaknų pažinimas Taip, kaip didžiąją istoriją žymi viešpatavusių dinastijų ar garsių giminių veikla, taip mažosios tėvynės istorija yra neatskiriama nuo paprastų, atrodytų, niekuo ypatingu neišsiskyrusių šeimų ir giminių istorijos, jų kasdienio darbo ir likimo vingių pėdsakų, paliktų šioje žemėje. Mūsų protėvių darbų atminimas arba kitaip kalbant - šeimos genealogija, tampa dabar ypač svarbi, nes kaip niekas kitas tampriai susieja mus su Lietuvos istorija ir tampa tautą vienijančiu ir tėvynės meilę bei po visą platų pasaulį išblaškytų lietuvių tarpusavio ryšius stiprinančiu faktoriumi.

Plačiau paskaityti straipsnį.

 

2. Ko reikia, norint sužinoti savo šeimos genealogiją?

 

Jei Jūs nutarsite užsakyti savo šeimos genealoginius tyrimus firmoje "ARCHEONAS", mes maloniai paprašysime šių pradinių duomenų :
  • Jūsų tėvo ar motinos (žiūrint, kurios šakos- vyriškosios ar moteriškosios medį Jūs norite užsakyti) vardo, pavardės, gimimo datos, paprašysime taipogi nurodyti ir gimimo vietą.
  • Senelio ar senelės vardo, pavardės, gimimo datos ir vietos.
  • Jų tėvų vardų, pavardžių, gyvenamos vietos, gimimo ir mirties datų (jeigu atsimenate)
    Paprašysime eilės tvarka išvardinti senelio ar senelės brolius ir seseris.
  • Kitos informacijos apie šeimos istoriją.Tai paspartins ir labai palengvins tyrimų eigą. Atliekant genealoginius tyrimus kiekvienas, atrodytų, nereikšmingas šeimos istorijos faktas gali būti labai svarbus.
  • Tyrimų eigoje informuosime Jums apie darbo rezultatus, kokius duomenis pavyko rasti ir kokius faktus išaiškinti, aptarsime tolesnių darbų kryptis. Iškilus sunkumams, galime paprašyti papildomos informacijos, poto kartu su Jumis aptarsime tolesnį genealoginių tyrinėjimų biudžetą ir paieškų kryptis.
     
3. Iki kokio amžiaus galime atsekti savo šeimos ar giminės genealogiją? Gerai, jei pavyksta genealoginį medį atsekti iki XVIa. pab.Tačiau dažniausiai dokumentuotas genealoginis medis gali siekti XVII a. pradžią ar vidurį. Ankstyvesni archyviniai šaltiniai yra nepilnai išlikę, išbarstyti ir labai fragmentiški.
   

METRIKAI


KĄ DAROME

Padedame nustatyti jūsų šeimos kilmę, verčiame dokumentus iš lenkų, rusų, lotynų kalbų į lietuvių kalbą.

Tinklapio istorija

PAIEŠKA

PRISIJUNGIMAS

žemelapis

zemelapis m