Zinaida

Naryskina

Ladomyrskaja

Pisarskij

Saugomi LVIA, F.1135 (Vilniaus mokslų bičiulių draugijos archyvinis fondas), AP.6 (Žemaitijos istorijos ir kultūros  tyrinėtojo M.Brenšteino 1874 - 1938 m.) archyvas),B.218, L.76 ir L.192,
Medžius sudarė, atrodo, pats M. Brenšteinas XX a. pr.pagal Šukštų ir Nagurskių šeimose tuomet saugotus archyvinius dokumentus.

 

nagurskiai   sukstu
Nagurskių genealoginis medis, B. 218, L.76   Šukštų genealoginis medis,
B. 218, L.192

siukstos


1836 m. birželio mėn. 23 d. Vilniaus bajorų deputacijoje sudaryto  Šukštų  bajorystės išvadų dekreto pirmasis puslapis.

Visas  dokumentas, apimantis 16-ka puslapių  ir penkiolikos kartų  genealogijos schemą,  aprašantis giminės istoriją nuo XIV amžiaus iki XIX a. 4-tojo dešimtmečio ir cituojantis  įvairius LDK teismų, bažnyčių archyvų  įrašus bei senųjų herbynų duomenis yra


LVIA, F.391, Ap.1, B.1055 ,L .49-59.


KĄ DAROME

Padedame nustatyti jūsų šeimos kilmę, verčiame dokumentus iš lenkų, rusų, lotynų kalbų į lietuvių kalbą.

Tinklapio istorija

PAIEŠKA

PRISIJUNGIMAS