Jeigu Jus turite klausimų ir nerandate atsakymų, rašykite. Mes papildysime Dažniausiai užduodamų klausimų sekciją.

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Ką mums duoda šeimos šaknų pažinimas Taip, kaip didžiąją istoriją žymi viešpatavusių dinastijų ar garsių giminių veikla, taip mažosios tėvynės istorija yra neatskiriama nuo paprastų, atrodytų, niekuo ypatingu neišsiskyrusių šeimų ir giminių istorijos, jų kasdienio darbo ir likimo vingių pėdsakų, paliktų šioje žemėje. Mūsų protėvių darbų atminimas arba kitaip kalbant - šeimos genealogija, tampa dabar ypač svarbi, nes kaip niekas kitas tampriai susieja mus su Lietuvos istorija ir tampa tautą vienijančiu ir tėvynės meilę bei po visą platų pasaulį išblaškytų lietuvių tarpusavio ryšius stiprinančiu faktoriumi.

Plačiau paskaityti straipsnį.

 

2. Ko reikia, norint sužinoti savo šeimos genealogiją?

 

Jei Jūs nutarsite mums užsakyti savo šeimos genealoginius tyrimus ,  maloniai paprašysime šių pradinių duomenų :
  • Jūsų tėvo ar motinos (žiūrint, kurios šakos- vyriškosios ar moteriškosios medį Jūs norite užsakyti) vardo, pavardės, gimimo datos, paprašysime taipogi nurodyti ir gimimo vietą.
  • Senelio ar senelės vardo, pavardės, gimimo datos ir vietos.
  • Jų tėvų vardų, pavardžių, gyvenamos vietos, gimimo ir mirties datų (jeigu atsimenate)
    Paprašysime eilės tvarka išvardinti senelio ar senelės brolius ir seseris.
  • Kitos informacijos apie šeimos istoriją.Tai paspartins ir labai palengvins tyrimų eigą. Atliekant genealoginius tyrimus kiekvienas, atrodytų, nereikšmingas šeimos istorijos faktas gali būti labai svarbus.
  • Tyrimų eigoje informuosime Jums apie darbo rezultatus, kokius duomenis pavyko rasti ir kokius faktus išaiškinti, aptarsime tolesnių darbų kryptis. Iškilus sunkumams, galime paprašyti papildomos informacijos, poto kartu su Jumis aptarsime tolesnį genealoginių tyrinėjimų biudžetą ir paieškų kryptis.
3. Iki kokio amžiaus galime atsekti savo šeimos ar giminės genealogiją? Gerai, jei pavyksta genealoginį medį atsekti iki XVIa. pab.Tačiau dažniausiai dokumentuotas genealoginis medis gali siekti XVII a. pradžią ar vidurį. Ankstyvesni archyviniai šaltiniai yra nepilnai išlikę, išbarstyti ir labai fragmentiški.Nekilmingų šeimų genealogijos medis dažniausiai atsekamas tik iki XVIIIa. vidurio, nors tai priklauso nuo bažnytinių knygų išlikimo.Tik apie 20 proc.Lietuvos bažnyčių metrikų knygų chronologija siekia XVIa. ar XVIIa.(pav.Joniškio. Merkinės, Linkuvos)
   

 

all jackpotcity casino user reviews and ratings

Užsakyti genealoginį medį

Bubalų ir Duobų bei Šarkanų ir Mazgeikų giminių palikuonių genealogijos medžiai (1730-2012) Bajorų Rosenų genealoginis medis,
herbas Rožė (Poraj) su trimis rožėmis,
18 a. pr. 2013 m.
Bajorų Chomentauskų giminės palikuonių genealogijos schema (16 a. 2013 m.). Antano genealogionis medis ir schema Šukevičių giminės medis. Sudarė Emanuelis Markauskas
Šviesiame fone. Tamsiame fone

metrika daktaras Mizutavicius Vladislovas chodakovskis pavz
Oginskio krikšto metrika Daktaro santuokos įrašas Iš 1921 m. Tytuvėnu RKB mirties įrašų registravimo knygos ...žmogaus degradacijos ir ligos istorija Antano Chodakausko ir Marcijonos Pilsudskytės santuokos įrašas, 1812 m. XIXa. pradžios krikšto metrikinis įrašas

f t g

Webmaster ©  2001-2022 m.
All rights reserved.

Paieška

Copyright © 2022 www.archeonas.lt - Design by top10binaryoptions.net